สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
                                    สาขาอายุรกรรม                                 


                           สาขาอายุรกรรม

                           เพราะเราใส่ใจในสุขภาพของผู้ป่วยทุกท่าน โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจึงมีความยินดีให้บริการดูแลรักษา
          และวินิจฉัยสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวกับโรคทางอายุรศาสตร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อบอุ่น ทันสมัย
          มั่นใจในบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้บริการการตรวจและดูแลรักษาโรคที่ต้องใช้ยารักษา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
          ที่มีโรคเรื้อรัง  ต้องกินยาหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง และใช้การรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก
ซึ่งผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปี
          ขึ้นไป และอยู่ในกลุ่มโรคดังต่อไปนี้

                      

                     บริการ

                           - โรคระบบประสาท  เช่น  อัมพาต  อัมพฤกษ์  ปวดหัวไมเกรน  
                           - โรคทางด้านหัวใจ  เช่น  เส้นเลือดหัวใจตีบ  ลิ้นหัวใจรั่ว  
                           - โรคความดันโลหิตสูง
                           - โรคทางเดินหายใจ เช่น ถุงลมโป่งพอง  หอบหืด  ปอดอักเสบ
                           - โรคต่อมไร้ท่อ  เช่น  โรคเบาหวาน  ไทรอยด์
                           - โรคไต เช่น โรคไตอักเสบ โรคไตวายเรื้อรัง
                           - โรคทางเดินอาหาร  เช่น  กระเพาะอาหาร
                           - โรคตับอักเสบ  ตับแข็ง  
                           - โรคทางระบบข้อ/กล้ามเนื้อ  เช่น  โรคเก๊าท์  เก๊าท์เทียม  
                           - โรคติดเชื้อ  เช่น  โรคเอดส์  วัณโรค  เป็นต้น

.

.

นายแพทย์เอกรินทร์  เดชาวรานุภาพ  (ว.19452)

วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา  9.00 - 15.00 น.

.

.

นายแพทย์สุจิรักษ์     ศรีบูรพา  (ว.38148)

วันจันทร์ , วันพุธ ,  วันพฤหัสบดี                             เวลา  17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์                                              เวลา   9.00 - 12.00 น.

.

.

แพทย์หญิงปุณรดา   พรหมนิล  (ว.39712)

วันเสาร์                                                       เวลา  13.00 - 17.00 น.

.

.

.

แพทย์หญิงวรรณภา     จุลมุสิ  (ว.42717)

วันอังคาร , วันศุกร์                                       เวลา  17.00 - 20.00 น.

วันอาทิตย์                                                  เวลา  13.00 - 17.00 น.

.

.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร 055-716 100 

ID  Line :  @ndp3144c

" มุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับในด้านการรักษา  และการบริการด้วยมาตรฐานสากล "

view