สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                      สาขากุมารเวช                                    

                     

                             การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ
          โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารเวชและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็ก
          พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย   และจะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้
          เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย  ทางโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
         จึงเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้ จึงจัดได้จัดเตรียมกุมารเวชผู้เชี่ยวชาญและพร้อมให้คำแนะนำ  พร้อมด้วยเครื่องมือและ
          อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาดูแลบุตรหลานของท่าน

 

.

.

   แพทย์หญิงจินตนา พิมเสน  (ว.30731)

วันจันทร์ - วันศุกร์                                       เวลา 08.00 - 20.00 น. (พักเที่ยง)

วันเสาร์                                       เวลา  09.00 - 12.00 น.

.

.

แพทย์หญิงอรวรีย์     รัตนวิสุทธิ์  (ว.42752)

วันจันทร์  -  วันพฤหัสบดี                                      เวลา  20.00-23.00 น.

ตางรางออกตรวจเพิ่มเติมสอบถามทางไลน์โรงพยาบาลแพทย์หญิงสุธินี     ก้องเกียรติงาม  (ว.43608)

สอบถามตารางออกตรวจทางไลน์โรงพยาบาล

.

.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร 055-716 100

ID Line  :  @ndp3144c

" มุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับในด้านการรักษา  และการบริการด้วยมาตรฐานสากล "


view