สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไข้หวัดใหญ่


          ไข้หวัดใหญ่  เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่  ติดต่อได้ง่ายจากการไอ จาม และพูดคุยในระยะใกล้ชิดกับ

คนที่เป็นโรคนี้หากเกิดในเด็ก หรือผู้สูงอายุจะมีความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนมาก บางรายอาจเสียชีวิตได้

สามารถรับชมข้อมูลข่าวสารเพิ่มจาก พญ.จินตนา  พิมเสน  ได้ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=DbqM5LHgeX8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ep7EUi3j5hQLHs20nLj90YtWwaUMJmu9XRkGZjC5whId9VtUuE9BQLBk

อาการที่พบบ่อยในโรคไข้หวัดใหญ่

          1. ไข้สูง บางครั้งหนาวสั่น

          2. ปวดศีรษะ ปวดเมื้อยตามร่างกายมาก

          3. เจ็บคอ ไอ คัดจมูก น้ำมูกไหล

          4. อ่อนเพลีย มีอาการเบื่ออาหาร มีจุกแน่นท้อง
          ไข้หวัดใหญ่ เป็นหรือไม่ อยากรู้ต้องทำยังไง  เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ มีอาการคล้ายโรคติดเชื้อประเภทอื่น การตรวจร่างกายเบื้องต้น และ

ซักประวัติ อาจไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคได้

          ในปัจจุบัน มีวิธีการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยตรง ที่สามารถทราบผลได้เร็วและแม่นยำ เป็นการตรวจโดยใช้อุปกรณ์ เช็ด หรือป้ายภายใน

โพรงจมูก เรียกว่า Nasal Swab แล้วนำมาใส่น้ำยาทดลอง จะสามารถทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีเชื้อไข้หวัดใหญ่จะสามารถทำการรักษา

ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


การรักษาไข้หวัดใหญ่

          ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่โดยตรง คือ ยา Oseltamivir หรือ Tamifly ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์มากที่สุด หากร่างกายได้รับยานี้

ภายใน 2 วันแรกที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่  จะสามารถช่วยลดระยะเวลาของการเป็นโรค ลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และลดอาการระบาด

ของโรคได้


วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

          การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุด  คือ  การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  เนื่องจากไข้หวัดใหญ่มีผลกระทบมาก  เช่น  ทำให้ต้องขาดงาน

ขาดเรียนอย่างน้อย 7-10 วัน  และในบางรายอาจมีอาการรุนแรง  จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

         ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันจึงมีความคุ้มค่ามากกว่า  เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว  สิ่งสำคัญคือควร

หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม และไม่ควรอยู่ในสถานที่ๆแออัด เพราะเชื้อไวรัส

ไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้

          อย่างไรก็ตาม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควร ฉีดทุกปี เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์การระบาดในแต่ละปีไม่เหมือนกัน
ทำไม ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกปี...??

           - เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี การผลิตวัคซีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุ

          - ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังฉีดวัคซีน จะมีความเฉพาะเจาะจง ต่อเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น

          - หลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จะเกิดภูมิคุ้มกันโรค และมีอายุได้นาน 1 ปี

          - ถ้าไม่ได้รับวัคซีนหลังจากระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้เป็นเชื้อตัวเดิมก็สามารถป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้

 

view