สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

https://www.facebook.com/aikachonmuengkampang/


กิจกรรม big cleaning day 10 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม big cleaning day 10 พฤศจิกายน 2558

 

Big cleaning day ครั้งที่ 3  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสะสางเอกสารสิ่งสกปรก รวมทั้งแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน เข้าร...

อ่านต่อ